Rotary Kortrijk Leie


Service above Self

Club Kortrijk Leie


Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijke en professionele leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

Rotary Club Kortrijk Leie werd opgericht in 2018 en werd daarmee de 3e Rotary Club in Kortrijk. Naast de actieve ondersteuning van diverse sociale doelen staan in onze club uiteraard vriendschap, verbreden van de persoonlijke horizon en plezier centraal.


“Met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar richt de club zich vooral op de ondersteuning van sociale projecten rond kinderen in de regio Kortrijk.”

Sociale projecten


We richten onze tijd, energie en inspanningen op diverse projecten, ondermeer:
* OV4 Type 3 school Athena Ter Bruyninghe
* MUG-Heli West Vlaanderen
* VZW Steunfonds Metabole Ziekten
* CAR Overleie vzw – dienst gehoorstoornissen
* …


Leden


Leden RC Kortrijk Leie 2022-2023:

BUYSSENS Olivier
CAMPENS Karin
CORTVRIENDT Céline
BEELE Benoit
DEBAERE Kelly
DECANNIERE PETER
DECUYPERE Koen
DEFEYTER Tom 
DEGREVE Frederik
DEL’HAYE Maxim
DERAEDT Pieter
FEYS Elke
GELDOF Petra
GELDERS Stephen
GHYSELEN Florence
GYSELS Frederik
HERMAN Willem
JANSSENS Vincent
MOERMAN Nathalie
OTTEVAERE Ruben
PACKET Mathieu
STEENHAUT Bart
VANDENABEELE Ben
VANDEN DAELEN Steven
VEYS Mathieu
VERBEKE Bruno

Kandidaat-Leden:

....

Rotary Logo
KBO BE 0750.894.618
  • Volg ons op facebook

Contact